ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ,Carrot Halwa Recipe

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲಕ್ಕಿಯ ಘಮದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು. ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ

Read More

Gul Pavate ಗುಲ್ಪಾವಟೆ

ಗೋದಿಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ /ಚಿರೋಟೀ ರವೆಯಿಂದ, ಇಡೀ ಗೋದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಹಿ ಗುಲ್ಪಾವಟೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ

Read More