ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ, Coconut Onion Chutney Recipe

ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸೋದೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು. ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಅಬ್ಬಾ

Read More

Gul Pavate ಗುಲ್ಪಾವಟೆ

ಗೋದಿಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ /ಚಿರೋಟೀ ರವೆಯಿಂದ, ಇಡೀ ಗೋದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಹಿ ಗುಲ್ಪಾವಟೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ

Read More

ಟೊಮಟೋ ಸಾರು Tomato Rasam 2

ಸಾರು ಹಾಗೆ ಕುಡಿದರೂ ಸರಿಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೂ ಸರಿಯೆ,ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲದೆನೂ ಸೈ, ಇದರ ರುಚಿಯೇ ಅದ್ಭುತ . ಟೊಮಟೊ ಮತ್ತು ತಂಗಿನ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸಾರು

Read More

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಹಸಿ ಕಾಯಿರಸ Green beans kayi rasa

ಕಾಯಿ ರಸ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಖಾದ್ಯ. ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಹಸಿ ಕಾಯಿರಸ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಯಿರಸ

Read More