ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ, Coconut Onion Chutney Recipe

ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸೋದೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು. ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಅಬ್ಬಾ

Read More

Hagalakayi Kayirasa Recipe ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಾಯಿರಸ/ಗೊಜ್ಜು

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಕಾರಿ. ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕಣ್ಣಿನ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಯಿರಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು

Read More