Mixed vegetable Sambar ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿ ಹುಳಿ

ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡುಗೆ. ದಿವಸವೂ ಒಂದೇ ತರಹ ತಿನ್ನಲು ಬೇಜಾರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಹುಳಿ

Read More

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಹಸಿ ಕಾಯಿರಸ Green beans kayi rasa

ಕಾಯಿ ರಸ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಖಾದ್ಯ. ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಹಸಿ ಕಾಯಿರಸ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಯಿರಸ

Read More