ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ-ಹೆಸರುಬೇಳೆ-ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು-moong-dal-uppittu-green-gram-upma-recipeeasy-healthy-breakfast