-ಈರುಳ್ಳಿ-ಪಲ್ಯ-ಮತ್ತು-ಮಸಾಲೆ-ದೋಸೆ-masala-dosa-and-potato-palya-video-recipe-in-kannada