ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ,Carrot Halwa Recipe

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲಕ್ಕಿಯ ಘಮದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು. ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ

Read More