Tag tambli

ಶುಂಠಿ ತಂಬುಳಿ ginger flavored yogurt

ತಂಬುಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಅಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಊಟದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಚನಕಾರಿನೂ ಹೌದು. ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ತಂಬುಳಿಗಳು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸವಿ ರುಚಿಗಳು.…